IB Diploma Programme


Els alumnes de 15 a 18 anys segueixen un programa d'estudis de tres anys que condueix a un nivell universitari excepcional i els ajuda a adquirir un conjunt de competències i habiitats crítiques, de recerca i aprenentatge que van més enllà de la universitat.

Year 10 Preparació per l'IB Programme i les seves metodologies  
Year 11 1r any de l'IB Diploma Programme  
Year 12  2n any de ´'IB Diploma Programme  


¿Què és el IBDP (International Baccalaureate Diploma programme)?

El IBDP és un programa educatiu de dos anys que brinda als estudiants una qualificació internacionalment acceptada per accedir a l'educació superior a tot el món. Quan els nostres alumnes arribin a l'etapa Pre-O a Year 10, a més del pla d'estudis regular, tindran la preparació adequada per a tot el Programa de Batxillerat Internacional i les metodologies que s'enfrontaran en Year 11 i 12 (Pre-O 1 i 2) .

Durant el programa IB Diploma, els estudiants desenvoluparan, entre altres coses:

  • Un coneixement ampli, profund i crític.
  • Excel·lents qualitats físiques, intel·lectuals, emocionals i ètiques.
  • Anar més enllà dels programes acadèmics tradicionals.
  • Una aproximació holística al coneixement a través de l'assignatura de Teoria del Coneixement. 

El pla d'estudis del Programa del Diploma (DP) té sis grups d'assignatures i tres matèries bàsiques; Teoria del coneixement (TOK), Creativitat, activitat, servei (CAS) i l'assaig estès.

Els alumnes completen el seu currículum amb la participació a projectes i activitats locals i internacionals que els ajuden a desenvolupar habilitats diplomàtiques, de recerca, socials i personals (Pràctiques en empreses, First Lego League, Robocat, creació de videojocs, Debat League, Olimpíada de filosofia, CWMUN, MEP i altres voluntariats socials). 

Mitjançant el IBDP, els estudiants trien cursos dels següents grups d'assignatures: estudis en llenguatge i literatura; adquisició de llenguatge; individus i societats; ciències; matemàtiques; i art. També tenen l'opció d'estudiar ciències addicionals o individus i societats, en lloc de el curs d'art.

Els estudiants cursaran algunes assignatures en nivell alt (HL) i algunes a nivell estàndard (SL). Cada estudiant ha de cursar tres matèries a nivell alt i la resta en el nivell estàndard.

 

Els nostres estudiants aconsegueixen qualificacions d'idioma de nivell universitari: culminen l'escola amb certificats de Cambridge en anglès, nivell C en català, nivell de competència en espanyol, DELF B2 en francès i un nivell bàsic d'alemany.

Els resultats han estat provats una i altra vegada durant els últims 40 anys per grups d'adults joves que s'han graduat de St Peter's School. Avui dia, els nostres antics alumnes són adults segurs i creatius disseminats per tot el món, involucrats en moltes professions i en una varietat d'activitats.

Per a més informació sobre l'IBDP visitar el web https://www.ibo.org/ o contactar amb Xavier Salvadó Head of Pre-U and IB Coordinator a través del següent correu electrònic xsalvado@stpeters.es