Lower School

Lower School abasta des dels 4 fins als 9 anys i està dividida en tres cicles, cadascun d’ells de dos anys. A aquestes edats, els aspectes cognitius i afectius van íntimament lligats. Per això, cada alumne és tractat de manera individual respectant el seu procés formatiu i maduratiu. Igualment, es fomenta la seva responsabilitat, la bona educació i l’interès pels treballs escolars.

A St. Peter’s el currículum acadèmic té un contingut més extens que l’oficial. Això suposa un esforç important per als alumnes, però els assegura uns resultats superiors tant al final d’aquesta etapa com a l’educació secundària. Els alumnes participen en projectes conjunts amb altres escoles nacionals i internacionals, que ajuden a desenvolupar habilitats comunicatives i de cooperació.

Utilitzem diferents metodologies, entre elles el Project Based Learning i el Inquiry Based Learning, com a forma d'aconseguir una aproximació integral en l'aprenentatge que integri i connecti totes la majoria de les assignatures. Una de les activitats que s'organitza cada curs és el tradicional "concert", on els alumnes mostren les seves habilitats dramàtiques.Totes les matèries s’imparteixen en anglès, introduint el castellà (4 hores / setmana) i el català (1 hora / setmana) a Year 1.  El francès s'introdueix a Year 5 (2 hores /setmana) i l'alemany a Year 6 (2 hores / setmana).