Upper School

Upper School abasta des dels 10 fins als 14 anys i es caracteritza per la consolidació dels hàbits d’estudi i la potenciació de les tècniques d’aprenentatge. A St. Peter’s es defensa l’esforç i l’estudi constant com a fonaments bàsics per a l’aprenentatge.

En aquesta etapa els alumnes entren a l’adolescència i per això, és de gran importància la relació de confiança que s’estableix amb el professor. El nostre objectiu, sobretot, és que els estudiants tinguin un bon rendiment escolar, amb bons resultats que els garanteixin l’accés a Pre-U comptant amb unes bases educatives sòlides.

Els alumnes continuen participant en projectes d'abast internacional, amb la participació d'escoles locals, nacionals i internacionals, i alumnes vinguts d'arreu del món. Un d'aquests projectes és el CWMUN Barcelona, en Year 9, la 1a edició del qual va tenir lloc el curs passat.
 

Des del departament d'STEM, per la seva banda, es porten a terme projectes per potenciar les habilitats científiques, matemàtiques i tecnològiques (entre elles la programació i la robòtica).
 
Les matèries s’imparteixen en diversos idiomes, especialment en anglès, però també en castellà, català, francès i anglès. Molts alumnes es presenten a examens oficials com el First Certificate in English (Year 8), el Certificate in Advance English (Year 9) i el Certificate of Proficiency in English