First Steps

First Steps, l'escola bressol internacional de St. Peter’s, abasta des dels 12 mesos fins als 3 anys, incloent Nursery 1, 2 i 3 (P1, P2 & P3)

En aquesta etapa els nens necessiten l’afecte i els estímuls necessaris que els ajudin a desenvolupar la seva personalitat i adquirir de mica en mica més independència i confiança. A First Steps, la nostra escola bressol internacional, els nens es troben tan còmodes i segurs com a casa. 

A St. Peter’s ens preocupem per cada nen de manera individual, animant-los perquè descobreixin la seva personalitat i adaptant el currículum per tal que el ritme sigui l’adequat per a cadascun d’ells. Els deixem que triïn, que s'equivoquin, i sobretot que vagin descobrint el món amb la curisiostat que els és innata.
 


El nostre Roadmap en Nursery anima els nens a mirar al seu voltant, identificar patrons, observar connexions i, sobretot, a compartir el que descubreixen. Un dels plaers de descobrir el món és poder-ho fer al costat d'amics, professors i pares. El programa First Steps Together inclou diverses activitats en què poden particpar els pares. Poden escollir-ne una del fullet i apuntar-s'hi!

Per a més informació sobre els serveis que oferim a la nostra escola bressol, poden consultar en aquest link.