Support Centre

L’objectiu fonamental del nostre projecte educatiu és que cadascun dels alumnes assoleixi el seu màxim potencial, tant a nivell acadèmic com personal. Perquè això sigui possible, tots i cadascun dels alumnes reben una atenció personalitzada que té en compte els seus interessos i capacitats.

Per tal de fer realitat aquest objectiu, l’escola disposa de diversos mecanismes de suport pedagògic, destacant-hi les revisions optomètriques periòdiques, el nostre programa de logopèdia, l’atenció a les altes capacitats, i el seguiment i avaluació de la diversitat. Quan des de l’escola o des de casa es detecta una necessitat d’atenció especial per a un alumne, des del Support Centre s’organitza un pla d’acció per proporcionar aquesta atenció.

El nostre objectiu final és aconseguir la inclusió del nen a la seva classe, on el professor serà capaç d'atendre la seva diversitat. Per poder aconseguir-ho, sovint el Support Centre necessita treballar fora de la classe temporalment, sigui individualment o en petits grups.

Arees d'intervenció

  • Prevenció i diagnosi precoç
  • Atenció a la diversitat       
  • Entrenament visual i psicomotricitat
  • Logopèdia
  • Dificultats d'aprenentatge
  • Psicologia i atenció emocional
  • Trastorns específics
  • Altes capacitats
  • Assessorament i suport a famílies

Aquest lloc web utilitza cookies. Si continua navegant o tanca aquest missatge, considerarem que està d’acord amb la nostra Política d’Ús de Cookies. Hem actualitzat la nostra Política de Privacitat, que pot consultar en qualsevol moment.